Устройство мониторинга датчика уровня воды

Updated 2021-08-31 14:54:34 +03:00

управление задвижкой вентиляции

Updated 2021-09-01 22:22:47 +03:00

Updated 2021-12-28 21:26:20 +02:00

Тест драйвера и описание его настройки

Updated 2021-09-01 22:22:58 +03:00

Updated 2023-12-03 05:54:23 +02:00

Updated 2023-08-23 17:30:36 +03:00

Updated 2022-06-23 16:35:53 +03:00

Updated 2021-11-12 11:54:06 +02:00

Updated 2022-06-23 16:19:05 +03:00

Repository for miscellaneous Nix flakes.

Updated 2024-05-27 00:12:28 +03:00

Updated 2023-03-20 17:57:03 +02:00

Updated 2022-06-15 10:09:21 +03:00

Updated 2021-04-24 16:42:27 +03:00

Updated 2022-06-15 10:09:54 +03:00

SelfPrivacy.org landing page source code

Updated 2021-05-23 02:57:22 +03:00

Fixed text

Updated 2021-10-21 18:11:28 +03:00

Updated 2023-05-18 06:33:39 +03:00

Nix overlay with releases of SelfPrivacy API

Updated 2024-02-23 18:01:22 +02:00

Updated 2022-10-26 15:50:57 +03:00

Immutable NixOS config

Updated 2024-06-13 11:04:22 +03:00